Om Traumeterapi

I traume terapi arbejder vi især med sanser - kropslige fornemmelser - fortælling

Somatic Experiencing

Traume terapi kaldes også "Somatic Experiencing" (SE©). Det er en form for terapi, som fokuserer på at afhjælpe og opløse symptomerne på traume ved at arbejde detaljeret med det, du mærker i kroppen (dvs. de kropslige sansninger og fornemmelser). Metoden er især velegnet til at bearbejde PTSD (Posttraumatisk Stress) og andre traume-relaterede problemer.

 

Reparation

I SE-terapien arbejder vi med at reparere de naturlige selv-forsvars reaktioner i kroppens nervesystem, det, der blev ødelagt eller overbelastet engang. Det er bl.a. din evne til orientering og overblik, kamp og flugt samt din evne til at skaffe dig ro og hvile.

 

Lidt ad gangen

I terapien samarbejder vi om at følge de kropslige fornemmelser, der opstår, når den begivenhed, der udløste chok eller traume bringes på bane. Der arbejdes i meget små doser ad gangen og aldrig mere end du kan rumme.

Du vil opleve at få afsluttet din oplevelse og det er typisk at opleve en dyb følelse af tilfredshed.

 

Varighed

Traume-terapi er sjældent særlig langvarig.